Vrienden van de Locht

ANBI

 • Naam instelling: Stichting Vrienden van Museum de Locht
   
 • KvK nummer: 52192407
   
 • Contactgegevens: De Weem 5, 5872 AZ  Broekhuizen. Tel.nr.: 06-20402958
   
 • Bestuurssamenstelling:
  • voorzitter: Jan Huijs
  • secretaris: Wil van Dijck
  • penningmeester: Bernard Driessen
  • bestuursleden: Hans Hasselman, namens de particuliere vrienden, Marian Gubbels, namens de MKB vrienden, Jan van Berlo, namens de Stervrienden en Henk Kemperman, namens het museum.
 • Beleidsplan: Download
   
 • Beloningsbeleid: er is geen beloning dus ook geen beloningsbeleid.
 • Doelstelling: het moreel en financieel ondersteunen van de stichting Museum de Locht, gevestigd te Melderslo en het aantrekken en onderhouden van contacten met de vrienden van de Locht, zulks in de ruimste zin des woords.