Vrienden van de Locht

Vriend worden

Vul hieronder het aanmeldingsformulier in.

Nadat u bent aangemeld kunt u het bedrag meteen aan ons overmaken op IBAN nr. NL51 RABO 0107508893 t.n.v. Stg. Vrienden van Museum de Locht. Na ontvangst van het aanmeldformulier en van uw betaling krijgt u de kaarten thuisgestuurd. Daarna ontvangt u jaarlijks in december de factuur voor het volgende jaar. 

Aanmeldingsformulier
Omdat het museum een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft, is deze gift voor u fiscaal aftrekbaar.